• DIREKT REGLERING

Direkt reglering

Om du har ditt djur försäkrat och önskar direktreglering kan vi hjälpa till med detta under försäkringsbolagens öppettider. Detta innebär att du betalar din fasta självrisk och eventuell rörliga självrisk till oss vid besöket. Resten av kostnaderna för ditt besök betalar ditt försäkringsbolag direkt till oss. Det är bra om du tar med dig ditt djurs aktuella försäkringsbrev vid veterinärbesöket. På försäkringsbrevet står försäkringsnummer samt villkor för den rörliga och fasta självrisken.

Vi debiterar en avgift i samband med direktreglering.

Direktreglering är oftast förknippat med väntetid på kliniken. Försäkringsbolagen har olika lång handläggningstid. Det tar ca 30-60 minuter för en direktreglering att gå igenom.

Du kan även välja att betala hela besöket och själv göra en skadereglering i efterhand. I allmänhet får du tillbaka pengarna inom någon vecka. För eventuella frågor om skadereglering bör kontakt tas direkt med ditt försäkringsbolag.