• RESOR

Resa med djur

Kraven skiljer sig  mellan olika länder, de uppdateras och ändras  med jämna mellanrum så det är viktigt att du tar reda på korrekt information innan avfärd. Tänk på att det är du som djurägare som ansvarar för att rätt dokumentation finns, att ditt djur har vaccinationer och annat skydd enligt gällande regler för de länder du ska till – och inte minst vad som krävs för att kunna ta med djuret hem igen.

Resa från Sverige
De flesta länder kräver som minst att ditt djur ska ha ID märkning med chip, rabiesvaccination och EU pass.

I vissa fall, t.ex om man skall resa till Norge,  skall djuret avmaskas mot rävens dvärgbandmask före avresan. Kommer du till Djurdoktorn för att avmaska ditt djur vill vi att du tar med dig eget avmaskningsmedel. Det kan köpas receptfritt på apoteket.

Som regel ska rabiesvaccinationen ha gjorts minst 3 veckor innan du reser men alla länder kan ha egna regler. Landets ambassad eller Jordbruksverkets hemsida kan ge information.
Gäller resan nöje eller nytta? Tänk på att reglerna för in/utförsel kan skilja sig åt beroende på syftet med resan och antalet djur du har med dig.

Resa hem till Sverige
Ditt djur ska ha ID märkning med chip, rabiesvaccination och djurpass.
Olika regler gäller beroende på om du kommer från Norge, EU, listat eller icke listat land utanför EU mm. Titta i  Jordbruksverkets “Reseguide”.

Här får du direkt få koll vad som gäller för just det land du ska resa från. Har du t ex varit på utställning, gått på vandring i alperna eller på tävling med dina 8 hundar? Även vid införsel  skiljer sig reglerna åt beroende på syftet med resan och antalet djur du har med dig.

Varning för smuggelhundar
Var supernoga vid ditt val av hund !
Kräv dokumentamentation; besiktningsintyg och vaccinationsintyg ska alltid finnas och det inte okej om säljaren säger “du får dem sen”.
Be att få se valpens mamma, ev kullsyskon och hemmiljö.
Säkra att valpen är minst 8 veckor gammal – innan dess är den inte mogen att lämna sin mor.
Är valpen inte född i Sverige ska du se till att den har allt som krävs vid en införsel.
Rabiesvaccination kan inte ges för än vid 12 veckors ålder – hur gammal är valpen egentligen?
Och köp ALDRIG en hund som inte förefaller vara helt frisk!
Misstänker du att valpen kommit in till Sverige på ett illegalt sätt ska du utan dröjsmål anmäla detta till Tullverket eller Polisen. Vid minsta tveksamhet inför ditt köp kontakta en veterinär eller annan sakkunnig instans!
På Jordbruksverkets hemsida får du massor av nyttig information kring vad du behöver ta ställning till vid köp av hund. Både om hunden är född i Sverige eller om den kommer från annat land. Du bör i det senare fallet känna till en del om sjukdomar och parasiter som djuret kan ha med sig, och som i vissa fall även smittar till människa. Se SVA´s hemsida.