• VACCINATION

Vaccination

Vaccination av hund

Valp: Vaccination mot kennelhosta, parvo, hepatit och valpsjuka (multivaccin) ges vid 8 och 13 veckors ålder. Revaccination med multivaccin vid 1 års ålder. Därefter vaccineras hunden årligen mot kennelhosta med och vart tredje år med multivaccin.
Hundar som passerat 13 veckors ålder men ej tidigare fått vaccination: Ges endast en vaccination med multivaccinet, som sedan  upprepas vid ett års ålder. Därefter vaccineras hunden årligen mot kennelhosta, och vart tredje år med multivaccinet.

Vuxna hundar: vaccineras årligen mot kennelhosta, och vart tredje år med multivaccin.

Vaccination av katt 

Kattunge: Vaccination mot kattpest och kattsnuva ges när kattungen är 8 veckor samt vid 12 veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder av både kattpest och kattsnuva. Därefter ges vaccination mot  kattpest och kattsnuva vart tredje år och vaccination mot kattsnuva varje år livet ut.

Vaccination av katter som passerat 12 veckors ålder eller är vuxna men ej tidigare fått vaccination: 2 vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum . Därefter ges vacciantion mot kattpest och kattsnuva vart tredje år och vaccination mot kattsnuva varje år.

Vuxen katt: Vaccination mot  kattpest och kattsnuva  ges vart tredje år och vaccination mot kattsnuva varje år livet ut. När det gäller katter som bor avlägset och isolerat kan kattsnuvevaccinet ges mer sällan ex vart tredje  år samtidigt som kattpestvaccinet.

Katter som ingår i avel/katteri eller ska vistas på pensionat någon gång, eller ska på utställningar eller andra ställen där katter samlas på, samt stallkatter och utekatter där det finns fler katter, rekommenderas att vaccineras mot kattsnuva årligen.

Rabiesvaccinering av hund, katt och iller 
Grundvaccination: 1 vaccination tidigast vid 12 veckors ålder . Därefter vaccineras var tredje år eller mer ofta beroende på vilket land djuret  besöker.

Vaccination av Kanin
Kaniner vaccineras mot  2 sorters gulsot  Rabbit Viral Hemorrhagic Disease I och II ( RVHD I och II) och kaninpest. Djurdoktorns vaccin innhåller skydd mot båda formerna av gulsot. 1 vaccinering ges 1 gång om året.

Vaccination av iller
Iller vaccineras mot valpsjuka. Komplett skydd fås efter 10-20 dagar efter vaccination. Sjuka eller dräktiga djur samt djur under laktation bör ej vaccineras. Djur yngre än 10 veckor ges två vaccinationer med 4-6 veckors mellanrum.
Djur äldre än 10 veckor ges en vaccination. Revaccinering årligen.