• TJÄNSTER

Tjänster

Djurvård eller djursjukvård?
Djurvård kan delas upp i två olika delar, nämligen friskvård och djursjukvård.

Friskvård
Den förebyggande djurvården är sådant som gör att risken för sjukdomar och skador minskar hos ditt djur. Exempel är vaccinationer, chipmärkning, kastration och enklare tandvård.
Det har resulterat i att djuren blir mycket äldre och friskare nu än för 10 år sen.

Djursjukvård
Här talar vi om behandlingar som är nödvändiga när ditt djur blir sjukt. Det kan vara urinvägsproblem, hjärtsjukdomar, sårskador, hosta, diarre med mera. På Djurdoktorn i Sommaro har vi som rutin att göra en snabb kontroll av djuren vid den årliga vaccinationen – utan extra kostnad.

Djurens Husläkare
Djurdoktorn i Sommaro´s djurpraktik fungerar ungefär som en husläkarmottagning, fast åt djuren! Vi behandlar sjuka djur, utför operationer, samt har rådgivning om tillskott, foder och vitaminer.

Vi kan även smidigt hjälpa till med att remittera till de större klinikerna vid utredningar och operationer där vi saknar resurser.

Vi Hjälper Ditt Djur!
Vi utför även förebyggande behandlingar ex vaccinationer, kastrationer, tandvård, chip-märkning, samt rådgivning för att för hindra att sjukdom eller problem uppstår.

Besiktningar och Intyg
För besiktning, vaccination och märkning av katt eller valpkullar har vi paketpris. Vi utfärdar olika typer av intyg ex för djur som reser till andra länder.