• TJÄNSTER

Tjänster

Djurvård eller djursjukvård?
Djurvård kan delas upp i två olika delar, nämligen friskvård och djursjukvård.

Friskvård
Den förebyggande djurvården är sådant som gör att risken för sjukdomar och skador minskar hos ditt djur. Exempel är vaccinationer, chipmärkning, kastration och enklare tandvård.
Det har resulterat i att djuren blir mycket äldre och friskare nu än för 10 år sen.

Djursjukvård
Här talar vi om utredning och behandlingar som är nödvändiga när ditt djur blir sjukt. Det kan vara avmagring, kräkningar, urinvägsproblem, hjärtsjukdomar, sårskador, hosta, diarre med mera.

Djurens Vårdcentral 
Djurdoktorn i Sommarros djurpraktik fungerar ungefär som en husläkarmottagning, fast åt djuren! Vi undersöker och behandlar sjuka djur, utför mindre operationer, samt ger rådgivning om tillskott, foder och vitaminer.

Vi kan även smidigt hjälpa till med att remittera till de större klinikerna vid utredningar och operationer där vi saknar resurser.

Vi Hjälper Ditt Djur!
Vi utför även förebyggande behandlingar ex vaccinationer, kastrationer, tandvård, chip-märkning, samt rådgivning för att för hindra att sjukdom eller problem uppstår.

Vi lär känna dig och ditt djur så att du alltid känner dig trygg hos oss

Besiktningar och Intyg
För besiktning, vaccination och märkning av katt eller valpkullar har vi paketpris. Vi utfärdar olika typer av intyg ex för djur som reser till andra länder.